4 Modelwoningen / Pijnacker

In het mooie project “Ackershof” te Pijnacker hebben wij in opdracht van ABB 4 modelwoningen gemaakt eind 2011. Deze modelwoningen zijn tijdens de bouw "naar voren gehaald", zodat er in een vroeg stadium geïntresseerden een goed beeld konden krijgen van de mogelijkheden.